Kerk program vir die volgende 14 dae


Johannes Hoofstuk : 3
Vers :16
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Gedagte vir vandag

Ons is net mense wat vir Jesus werk. God het ons gevra om aan julle die dinge oor Hom te vertel wat julle nie weet nie
~~ 1 Kor 4:1 ~~

Geborg deur www.Totalindex.co.za