Kerk program vir die volgende 14 dae


Johannes Hoofstuk : 3
Vers :16
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Gedagte vir vandag

Wees bly oor die wonderlike toekoms wat God vir julle beplan. Volhard in tye van swaarkry, moenie verslap in die gebed nie.
~~ Rom 12:12 ~~

Geborg deur www.Totalindex.co.za