Kerk program vir die volgende 14 dae


Johannes Hoofstuk : 3
Vers :16
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Gedagte vir vandag

Nou het ons regtig hoop omdat Jesus Christus uit die dood opgestaan het.
~~ 1 Petrus 1:3 ~~

Geborg deur www.Totalindex.co.za