Kerk program vir die volgende 14 dae


Johannes Hoofstuk : 3
Vers :16
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Gedagte vir vandag

Ek sal u bevele nooit vergeet nie, want daardeur gee U my die lewe
~~ Psalm 119:93 ~~

Geborg deur www.Totalindex.co.za